Kos Pengangkutan

Sila lihat senarai di bawah. Hanya pembelian di Pulau Pinang sahaja tidak dikenakan kos pengangkutan. Kos ini adalah untuk perjalanan keluar jongkong/syiling/barang kemas Public Gold dari Pulau Pinang ke serata Semenanjung Malaysia.
Setakat ini kos penghantaran tidak dikenakan Bijak Emas kepada pelanggan. Pelanggan cuma perlu membayar kos pengangkutan sahaja.

Nota: 
Kos Pengangkutan = Perjalanan keluar emas Public Gold dari Pulau Pinang. 
Kos Penghantaran = Daripada Bijak Emas kepada pelanggan. JONGKONG & SYILING 999.9 PUBLIC GOLD:-
 • Semenanjung Malaysia
  • 10g = RM10/unit
  • 20g = RM10/unit
  • 50g = RM20/unit
  • 100g = RM30/unit
  • 250g = RM50/unit
 • Sabah & Sarawak
  • 10g = RM20/unit
  • 20g = RM20/unit
  • 50g = RM40/unit
  • 100g = RM60/unit
  • 250g = RM100/unit
DINAR EMAS PUBLIC DINAR:-
 • TIADA SEBARANG KOS DIKENAKAN BAGI SEMENANJUNG MALAYSIA
 • UNTUK SABAH DAN SARAWAK
  • 1 dinar = RM10/unit
  • 5 dinar = RM20/unit
  • 10 dinar = RM30/unit 
JONGKONG 999 PUBLIC SILVER:-
 • Semenanjung Malaysia
  • 10 dirhams = RM5/unit
  • 100g = RM10/unit
  • 250g = RM20/unit
  • 500g = RM30/unit
  • 1000g = RM30/unit
 • Sabah & Sarawak
  • 10 dirhams = RM10/unit
  • 100g = RM20/unit
  • 250g = RM40/unit
  • 500g = RM60/unit
  • 1000g = RM60/unit
 i-SERIES:-
 • Semenanjung
  • 5g, 10g = RM10/unit
  • 20g, 50g, 100g = RM20/unit
 • Sabah & Sarawak
  • 5g, 10g = RM20/unit
  • 20g, 50g, 100g = RM40/unit
BARANGAN KEMAS 916 PUBLIC JEWELLERY (D-SERIES):-
 • Semenanjung Malaysia RM20/unit
 • Sabah & Sarawak RM40/unit 
produk-produk keluaran public gold - klik sini
Admin Bijak Emas
-simpan dahulu, senang kemudian-