PREMIUM PRODUCT


GOLD PREMIUM
[Premium Charge]

Caj Premium ini dikenakan kepada pembeli emas mengikut item (berat) emas yg dibeli.


Setiap item emas yang dibeli di Public Gold akan dikira berdasarkan kaedah :

KOS EMAS + GOLD PREMIUM = HARGA EMAS

Gold premium ini adalah TETAP berdasarkan kepada item emas apa yang kita beli.

Semakin besar item emas, semakin murah pula caj gold premium per gram yang kita bayar. 

Sebagai contoh, gold premium bagi gold bar 10 gram ialah RM15 manakala bagi gold bar 20 gram ialah RM20.

Bagi belian biasa, jumlah yang kita bayar kepada Public Gold selepas mengunci harga sudah termasuk dengan gold premium. 

Ini kerana item emas yang kita hendak beli sudah jelas dan dikenalpasti.

Bagi belian GAP pula, jumlah yang kita bayar kepada Public Gold hanyalah kos emas mengikut gram. Gold premium hanya akan kita bayar ketika kita mengambil emas fizikal milik kita.

Ini kerana, kita bebas untuk mengeluarkan apa saja item emas yang kita kehendaki, bergantung kepada jumlah gram eams terkumpul kita. 

Ketika itulah baru kita tahu berapa gold premium yang mesti kita bayar.

Kesimpulan:
Caj Premium ini sangat minima.
Walaupon harga emas Public Gold ditambah caj premium, harganya masih sangat murah berbanding dengan harga emas syarikat2 lain.


SUMBER: FB JUTAWAN EMAS PUBLIC GOLD