PROMOSI! Dapatkan Samsung Galaxy Tab 10.1 PERCUMA


Ganjaran Jualan Tahun Baru 2012Perihal promosi:
Jenis promosi : Ganjaran pencapaian jualan peribadi

Tempoh promosi : 1 Januari 2012 hingga 31 Januari 2012

Huraian promosi :
 Setiap pencapaian jualan peribadi* RM300,000.00 akan diganjar dengan
satu (1) unit Samsung GALAXY Tab 10.1" tanpa had.
 Promosi ini dibuka kepada semua pelanggan atau Dealer baru dan sedia
ada.
 Tempoh pengiraan jualan adalah berdasarkan tempoh promosi ternyata di
atas.

Terma kelayakan** :
 Pesanan atau pembelian mestilah dibuat dalam tempoh promosi ternyata di
atas.
 Pembelian melalui E.P.P TIDAK diambil-kira atau layak untuk pengiraan
promosi ini.
 Hanya pesanan atau pembelian sah*** sahaja yang akan diambil kira dalam
pengiraan ganjaran jualan peribadi ternyata di atas.
 Jika terdapat sebarang pembatalan pesanan atau pembelian seseorang itu
akan dibatal kelayakannya untuk promosi ini.

Penafian Tuntutan:
1. Bahagian pengurusan Public Gold memegang hak untuk membuat keputusan
muktamad jika terdapat sebarang pertikaian atau perselisihan pendapat berlaku.
2. Bahagian pengurusan Public Gold berhak membuat sebarang perubahan untuk
promosi ini dari semasa ke semasa tanpa notis dahulu.

*Jualan peribadi didefinasi sebagai pembelian peribadi serta hasil belian pertama merekrut Dealership baru.
** Sebarang terma tersenarai diatas yang gagal dipenuhi akan membawa kepada pembatalan kelayakan dalam promosi ini.
*** Pesanan atau pembelian sah bermaksud pesanan atau pembelian yang dibayar penuh dalam tempoh yang ditetapkan